Təlimlər

Zamanın doğru idarə olunması

Zaman İdarəsi haqqında əsas məlumatlar və anlayışlar:

• Zaman nədir, necə başa düşürük?

• Hədəfə yönəlmiş həyat,

• Sürət və zaman anlayışı,zaman mədəniyyəti,

• Zamanın idarə olunması

• İş həyatında zaman idarəsi və önəmi,

• Dəyişiklik, risk və rəqabət,

• Çevik və mütəşəkkil olmaq.Prioritetləşdirmə

• Prioritetləşdirmə yanaşması və kriteriyaları,

• Təcili və vacib mövzuların qiymətləndirilməsi,

• Prioritetlərin dəyişdirilməsi. Pareto ve zaman idarəsi

• Zaman idarəsində Pareto qaydası yanaşması və bunun önəmi.

• Planlamanın faydaları,

• Planlama vasitələri və texniakaları

• Pomodoro texnikası.

• Həyat tərzi və hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi

• Ölçmə, izləmə və inkişaf etdirmə. 

• Zaman itirməyə səbəb olan hiylələr,

• Telefon, kompüter, elektron poçt, lazımsız söhbət, səmərəsiz görüşlər, rəsmiyyətlilik, nəqliyyat və s.

• Dəvətsiz qonaqlar, sosial şəbəkələr, heç bir dəyəri olmayan işlər,

• Mükəmməllik, uzunmüddətli istirahət, səlahiyyət və iş bölgüsünün olmaması,

• Tələlərin aradan qaldırılması üçün təkliflər. Nizamlı və mütəşəkkil olmağın incəlikləri

• Ofis mühitində vaxt itkisinin qarşısını almaq nizamlı və mütəşəkkil olmaq təklifləri,

• Ev şəraitində vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün nizamlı və mütəşəkkil olmaq təklifləri,

• Kompüter mühitində vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün nizamlı və mütəşəkkil olmaq təklifləri.

Təlimdə iştirak edə bilər:

• Təşkilat daxilində bütün vəzifələrdə olan yuxarı və orta səviyyəli menecerlər

• Vaxt idarəetməsi ilə bağlı məlumatlarını inkişaf etdirmək məqsədi olan məsuliyyətli işçilər.

Sertifikat

Təlim həftədə 2 dəfə,hər dərs 1 saat olmaqla 1 ay davam edir.Təlimin sonunda iştirakçılar sertifikat əldə edir.