Təlimlər

Akademik Diaqnostik dəyərləndirmə

Akademik Diaqnostik Dəyərləndirməyə aiddir:

  • Diqqət və konsentrasiya əskikliyinin;
  • Hiperaktivlik
  • Özünə inamsızlıq
  • İQ əmsalının təyini
  • Fikir ifadə etmə qabiliyyətinin yoxlanılması
  • Oxuma,yazma,hesablama,akademik inkişafın müəyyənləşdirilməsi

Sertifikat

Akademik Diaqnostik dəyərləndirmə 45 dəq davam edir.Dəyərləndirməyə əsasən təlim proqramı hazırlanır.