Təlimlər

Yaddaş Paritmetik hesablama

Məqsədimiz 
 • Uşaqlardakı zəka potensialından istifadə edərək özünə inamı yüksək dahi uşaqlar yetişdirmək
 • Beynin hər iki yarımkürəsinin birlikdə və balanslı istifadəsini təmin edərək, hesablamalar zamanı xəyal gücünün və vizuallığın da iştirakının təmin edilməsi, uşaqların beyin imkanlarını və sürətli öyrənmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək.
 • Uşaqların hafizə güclərini, anlama bacarıqlarını, səbr qabiliyyətlərini, fokuslanma imkanlarını və konsentrasiya güclərini də inkişaf etdirmək.
 • Uşaqların nəinki məktəbdə müvəffəqiyyətli olmalarını təmin etmək , optimal beyin inkişafı ilə onların həyat boyu müvəffəqiyyətli olmaları üçün lazım olan təməlləri atmaqdır.

Paritmetik hesablama nəticəsində  uşaqlar qazanır :

 1. Daha yaxşı hafizə gücü
 2. Kəskin bir müşahidə gücü
 3. Yüksək konsentrasiya
 4.  Yüksək fokuslanma qabiliyyəti
 5.  Sürətli refleks
 6.  Daha yaxşı analitik düşünmə
 7.  Səbir dözümlülük
 8.  Yaradıcı düşünmə xəyal gücü
 9.   Anlama və hesablama bacarıqlarında inkişaf
 10.   Özünə inam
 11.   Təsirli istəkli dinləmə
 12.    Daha yaxşı tətbiq bacarıqları
 13.   Oxuma, yazma və öyrənmə bacarıqlarını inkişaf etdirmə
 14.  Özünü daha yaxşı ifadə etmək 

Sertifikat

Təlim 2 ay toplama və 2 ay çıxma olaraq davam edir. Həftədə 2 dəfə,hər dərs 1 saat olmala keçirilir.Təlimin sonunda iştirakçılar sertifikat əldə edir.